Halaman Menu Keputusan Halaman Login  

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

Keputusan Peperiksaan Semester 1 STPM 2022


Nota :
  1. Keputusan peperiksaan yang dipapar pada penyata ini bukan keputusan peperiksaan keseluruhan STPM.
  2. Keputusan peperiksaan semester sahaja tidak boleh digunakan bagi tujuan permohonan kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi dan tidak layak untuk menerima sebarang kemudahan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia kepada pemegang Sijil STPM.


  Nombor Kad Pengenalan (KP) Cth: 800729085298
  Angka Giliran (AKG) Cth: SR0055/1590
     
Sila pastikan nombor kad pengenalan dan angka giliran yang dimasukkan adalah betul.


  SEKOLAH/INSTITUSI/GURU/KOORDINATOR :
 

Untuk mencetak slip keputusan bagi calon sekolah/institusi, sila klik DI SINI

  Untuk memohon rayuan semakan semula keputusan, sila klik DI SINI